ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING
De volgende diensten kunnen voor u worden verricht:


 Boekhoudkundige verwerking van uw administratie

 Tussentijdse rapportages en analyses

 Samenstellen jaarrapport

 Exploitatieprognose opstellen / budgetbewaking

 Salarisadministratie

 Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

 Aangifte Omzetbelasting

 Aangifte Loonbelasting  

 Aangifte Inkomstenbelasting

 Financierings- en investeringsvraagstukken

 Startersbegeleiding

 Bedrijfsadviezen