Kaatsen
Administratiekantoor J. Dijkstra draagt de typisch friese kaatssport een warm hart toe.

Het kantoor sponsort o.a. Stichting Puur Passie en is shirtsponsor bij het Federatiekaatsen in Dongeradeel.

Voor een overzicht van de klassementen gaat u naar:
www.federatiedongeradeel.nl
Schaatsen


Een echte fries hoort uiteraard te kunnen schaatsen.
Twee deelnames aan de Friese Elfstedentochten in 1986 en 1997 en de daarbij behorende beroemde elfstdenkruisjes zijn in het bezit van eigenaar Joop Dijkstra.